Obowiązek prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdów obowiązywał w 2018 roku dla Użytkowników, którzy samochód prywatny używali do celów służbowych.


Samochód zdefiniowany jako prywatny należy rozliczać na podstawie tzw. kilometrówki. 

Do systemu konieczne jest wprowadzenie  nie tylko dokumentów kosztowych (Wydatki / Dokumenty), ale również kilometrówkę czyli zestawienie przejechanych kilometrów. 

Należy przejść do zakładki Pojazdy i Środki Trwałe/ Ewidencja przebiegu pojazdów / Dodaj przebieg),


Konieczne jest wprowadzenie danych odnośnie :

1. Informacje o miejscu początkowym i końcowym

2. Daty

3. Ilości przejechanych kilometrów.

4. Pojazdu (należy wybrać go z listy)Na podstawie tych danych oraz wartości Pojemność silnika (w cm3) system dokona limitacji wprowadzonych kosztów i wygeneruje w procesie kontroli zamknięcia miesiąca dokument DW RPP. Dowód ten tworzony będzie zawsze z datą ostatniego dnia miesiąca i automatycznie aktualizowany w przypadku dodania dokumentów kosztowych lub dodatkowych pozycji kilometrówki.