Funkcjonalność mKsięgowość nie obejmuje wystawiania poniższych faktur:   • VAT marża,

  • VAT-RR,

  • dla których kwota VAT ustalana jest od wartości brutto. 


Serwis nie zapewnia również:  • możliwości rozliczania podatku dochodowego wspólników z uwzględnieniem dokonanej zmiany udziałów w zysku poszczególnych wspólników w trakcie roku podatkowego;

  • wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla wielu źródeł przychodów;

  • możliwości samodzielnego naliczania płac;

  • rozliczania Użytkowników będących rolnikami ryczałtowymi;

  • rozliczania Użytkowników rozliczających się z podatku VAT na zasadzie marży; 

  • automatycznego naliczania innych składek niż wymienionych w artykule Automatyczne wyliczanie składek ZUS.


Wszystkie pomysły na nowe funkcjonalności można zgłaszać na forum dla użytkowników.