W celu sprawniejszego wprowadzania danych system mKsięgowość oferuje opcję panelu szybkich akcji oraz wybór skrótów klawiszowych.


Panel szybkich akcji pozwala na skrócenie ścieżki wybrania jednej z najczęściej używanych zakładek lub funkcjonalności. W celu przejścia do panelu należy wcisnąć na klawiaturze komputera klawisz 1 w momencie, gdy kursor nie znajduje się na polu edycyjnym, a następnie wcisnąć jedną z poniższych liter (wybór z klawiatury lub kursorem). Dostępne skróty klawiszowe na formularzu dokumentów:


s - przejście do przycisku Wystaw/Zaksięguj
a - zaznaczenie/odznaczenie pola Dodaj następny
ctrl+shit+o - przeniesienie opisu pozycji dokumentu do opisu transakcji gospodarczej (w czasie, gdy kursor stoi na polu edycyjnym pozycji dokumentu)