Przychody

Wystawienie faktur, definiowanie dokumentów cyklicznych

Faktury cykliczne
Faktura cykliczna Faktury cykliczne definiowanie   Faktury cykliczne - edycja   Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie   Faktury cykliczne - usun...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:23 PM
Ręczne wpisy
W przypadku, gdy dany przychód lub wydatek nie może zostać wprowadzony żadnym z dostępnych szablonów, system oferuje funkcjonalność Ręczne wpisy. Pozwa...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:25 PM
Dodawanie kontrahenta
System mKsięgowość oferuje pobieranie danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Dane można pobra...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:27 PM
Płatnik i nabywca
W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W tym celu należy pr...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:28 PM
Wystawianie faktur
Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR    Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na ...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:29 PM
Faktury Przychodowe objęte odwrotnym obciążeniem
Sprzedaż (dostawca) - powinno się skorzystać z formatki Faktura sprzed. - odwrotne obciążenie, na fakturze w uwagach jest możliwość dodania tekstu Odwrotne ...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:32 PM
Księgowanie dokumentu od wartości brutto/netto
Aby skorzystać z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, należy podczas wystawiania faktury zaznaczyć wybraną opcję przy Sposobie obli...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:34 PM
Termin płatności
Podczas wystawiania faktur sprzedaży  w mKsięgowości istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu płatności, klikając na pole z bieżącą datą, wówczas otwor...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:35 PM
Zniesienie konieczności wystawiania rachunku
W 2014 roku została zniesiona konieczność wystawiania rachunków. W związku z tym zgodnie z przepisami nie ma obowiązku zamieszczania na dokumencie nazwy fak...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:36 PM
Korekta faktury sprzedaży
Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy: 1. Przejść do zakładki Przychody/ Dokumenty 2. Kliknąć na fakturę, która będzie edytowana, wówczas na...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:38 PM