Rozrachunki

Podpinanie operacji bankowych pod dokumenty

Ręczne łączenie operacji bankowych z dokumentami
W zakładce Rozrachunki znajdują się dwie sekcje: Operacje bankowe i Dokumenty. W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmow...
pon, 17 Cze, 2019 at 10:30 AM
TID - czym jest i do czego służy
W czasie wykonywania przelewu poprzez zakładkę Stan Biznesu / Komu ja zalegam? do numeru faktury dodawany jest ciąg znaków poprzedzony opisem TID (ID dokume...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:49 PM
Automatyczne łączenie rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych: data wyko...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:51 PM
Usuwanie połączenia między operacją bankową a dokumentem
Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Rozrachunki.  ...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:52 PM
Rozpoznawanie kontrahenta
Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Nieznany kontrahent, co spowoduj...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:44 PM
Typ operacji bankowej
W zakładce Rozrachunki po lewej stronie w Panelu filtrów  znajduje się opcja Typ operacji.  Po kliknięciu w nią rozwinął się oferowane typy operacji bankowy...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:46 PM
Ustawienia filtrów dla rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są wszystkie Operacje bankowe z konta firmowego mBank, w tym płatności kartą. W celu sprawniejszego łączenia operacji b...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:50 PM
Przychody i wydatki prywatne
W przypadku, gdy transakcja nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ją skategoryzować jako przychód bądź wydatek prywatny. W tym cel...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:54 PM
Panel filtrów- szybkie wyszukiwanie
Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące f...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:55 PM