Wydatki

Wprowadzanie faktur kosztowych, księgowanie remanentu, dodawanie kosztów stałych, podpinanie skanów pod dokumenty

Środki trwale - zakup kasy fiskalnej
W przypadku zakupu kasy fiskalnej korzystamy z szablonu Środki trwale - zakup kasy fiskalnej (ulga- odliczenie w deklaracji VAT). Pierwsza pozycja ...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:21 PM
Księgowanie faktury kosztowej
Księgowanie faktur kosztowych odbywa się poprzez specjalnie do tego przygotowane szablony. W zakładce Wydatki/Dokumenty została przygotowana szerok...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:23 PM
Księgowanie faktury korygujacej
Faktury korygujące kosztowe nie są powiązane z fakturami, które korygują. Wprowadzamy je analogicznie jak faktury kosztowe. Należy przejść do zakładki W...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:47 PM
Faktury dotyczące importu towarów i usług z odwrotnym obciążeniem m.in. Google i Facebook
Usługa reklamowa zakupiona na Facebooku bądź na Google stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie usług. Faktura wystawiona przez Facebook Ireland Limited nie powi...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:26 PM
Nota korygująca
Aby dodać notę korygującą do faktury kosztowej należy przejść do zakładki Wydatki, wybrać opcję zaznacz wiele i zaznaczyć dokument, którego dotyczy nota. N...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:31 PM
Faktura VAT marża- sprzedaż pojazdu
Wystawienie faktury VAT-marża jest możliwe po spełnieniu warunków zawartych w art. 120 ustawy o VAT. Poniżej wymieniamy je pokrótce: 1) przy zakupie nie...
czw, 13 Cze, 2019 at 1:10 PM
Księgowanie różnicy remanentowej
Różnica remanentowa uwzględniona zostanie w korekcie zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień danego roku. W celu wprowadzenia początkowego i k...
czw, 13 Cze, 2019 at 1:36 PM
Wydatki Prywatne
Często na fakturach widnieją pozycje z towarami przeznaczonymi na cele prywatne. Wprowadzając dokument można uniknąć czynności związanych z ręcznym odliczan...
śr, 26 Cze, 2019 at 11:47 AM