Kontrahenci

Książka kontrahentów

Korekta a zmiana danych kontrahenta
Zmieniając dane kontrahenta możemy skorzystać z dwóch opcji - korekty oraz zmiany danych. Korekta - koryguje dane także na wydruku wcześniejszych faktur...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:04 PM
Płatnik i nabywca
W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W zakładce Kontrahen...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:06 PM
Dodawanie kontrahenta
System oferuje pobieranie danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Dane można pobrać z dwóch po...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:08 PM
Nazwa skrócona kontrahenta
Wprowadzając kontrahenta możemy zdefiniować pełną nazwę kontrahenta oraz jego nazwę skróconą.  Wersja skrócona obejmuje 15 znaków i pozwala na szyb...
pt, 7 Cze, 2019 at 4:03 PM
Oznaczenie kontrahenta jako ulubiony
Oznaczenie ulubionego kontrahenta pozwala w szybszy sposób wystawić fakturę lub wprowadzić wydatek dla kontrahenta, któremu została wystawiona faktura sprze...
pon, 10 Cze, 2019 at 11:20 AM