W systemie istnieje możliwość zaksięgowania faktury związanej z księgowaniem zakupu towarów i usług spoza Polski jednym wpisem.


W tym celu po stronie kosztów należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, kliknąć przycisk Dodaj wydatek i wybrać dowolny szablon kosztowy. 


 

Następnie należy uzupełnić dane z faktury. Wprowadzając pozycję na fakturze w polu stawka VAT proszę wybrać NP (nie podlega). Spowoduje to zaksięgowanie odpowiedniej kwoty dokumentu do KPIR. 

W celu uwzględnienia prawidłowych wartości w rejestrze VAT istnieje możliwość zastosowania dodatkowego parametru Generuj odwrotne obciążenie. Parametr ten pojawi się w momencie, gdy w danych adresowych kontrahenta zostanie ustawiony kraj inny niż Polska.Zaznaczenie parametru Generuj odwrotne obciążenie spowoduje wyświetlenie dwóch dodatkowych pól Data naliczenia VAT oraz Data odliczenia VAT. W polach tych należy oznaczyć miesiąc w którym podatek VAT powinien zostać ujęty w odliczeniu oraz naliczeniu. 


W chwili zaksięgowania dokumentu pierwotnego utworzą się 2 faktury wewnętrzne (z tym samym numerem dokumentu oraz kontrahentem) ukryte pod filtrem “Faktury wewnętrzne”. Faktura wewnętrzna na naliczenie VAT-u wytworzy się w zakładce Fakturowanie/Faktury, zaś na odliczenie VAT-u wytworzy się w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. W momencie cofnięcia zatwierdzenia, zatwierdzenia, stornowania albo usunięcia dokumentu pierwotnego to samo stanie się z fakturami wewnętrznymi, natomiast podczas edycji faktury wewnętrznej nie zmienią się dane na dokumencie pierwotnym. 


W celu weryfikacji faktury wewnętrznej należy w zakładce Fakturowanie/Faktury lub w zakładce Moje Koszty/Faktury kosztowe po lewej stronie ekranu w filtrze rodzaj dokumentu zaznaczyć Faktury wewnętrzneDokument pierwotny po stronie kosztów należy zawsze wystawić ze stawką VAT- NP. Faktury wewnętrzne podczas generowania automatycznie zawsze mają ustawioną stawkę 23%, więc w przypadku jeżeli w Polsce dany towar lub usługa jest opodatkowana inną stawką VAT należy ręcznie zmienić na dwóch dokumentach wewnętrznych  stawki podatku.


W przypadku zaksięgowania dokumentu z odwrotnym obciążeniem za pomocą IDV/IBV tworzą się faktury wewnętrzne w kopii roboczej. Należy po zaksięgowaniu dokumentu pierwotnego zatwierdzić faktury wewnętrzne.