Faktury związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów z widoczną wartością netto za zakupiony towar, do której obligatoryjnie należy naliczyć podatek VAT powinny zostać uwzględnione po stronie kosztów oraz przychodów. Podatek VAT obliczony w ten sposób zostaje ujęty w rejestrze VAT (Moja księgowość/Rejestr VAT). 


W celu wprowadzenia faktury po stronie kosztów należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, kliknąć przycisk Dodaj wydatek i wybrać szablon Reklama.


 

Następnie należy uzupełnić dane z faktury wybierając stawkę VAT NP.Po stronie przychodów należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury. 


Po czym należy wprowadzić dokument korzystając z szablonu Faktura wewnętrzna : WNT,import towarów i usług. Dane liczbowe z faktury należy przepisać do pozycji S(23)WNT.