W serwisie dostępnych jest osiem zakładek:

Start – dostarcza najważniejsze dane księgowe oraz dostęp do najważniejszych funkcji, np. szybkiej faktury;

Fakturowanie – wystawienie faktury przychodowej, szybkie wyszukiwanie faktur, zarządzanie kontrahentami oraz zestawienie faktur zapłaconych, przeterminowanych i oczekujących;

Monitoring płatności – rozszerzenie modułu do fakturowania do zarządzania płatnościami za faktury. Możliwość kontrolowania które faktury zostały opłacone a które nie, wysyłanie powiadomień do kontrahentów, sprawdzenia top dłużników oracz czasu przeterminowania faktur, rozrachunki (łączenie operacji bankowych z fakturami);

Moje koszty – zarządzanie fakturami kosztowymi. Podsumowanie które faktury zostały przez Ciebie opłacone, możliwość przesyłania zdjęć faktur kosztowych poprzez aplikację CashDirector i trzymanie ich w „pudełku dokumentów” (Inbox), rozrachunki (łączenie operacji bankowych z fakturami);

Asystent finansowy – zarządzanie swoją płynnością gotówkową. Możliwość kontroli czy starczy mi gotówki na zapłatę swoich zobowiązań wobec dostawców. Zestawienie wyniku finansowego w kolejnych 4 tygodniach;

Moja księgowość – zarządzanie księgowością. Możliwość wygenerowania i wysłania deklaracji czy JPK VAT, KPiR, EW. Zestawienie posiadanych pojazdów z ich przebiegami i zestawienie środków trwałych.