Jest to nowa wersja pakietu mKsięgowość START – połączenie konta bankowego systemu do zarządzania swoją firmą, dzięki któremu prowadzenie firmy staje się łatwiejsze i szybsze poprzez automatyzację wielu czynności. Teraz Klient może zarządzić nie tylko księgowością ale i całymi swoimi finansami za pomocą jednego serwisu transakcyjnego. To narzędzie mieści w sobie 4 moduły:

  • Monitoring płatności – Klient ma podsumowanie, które faktury sprzedażowe zostały opłacone, a które nie z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat; możliwość wysyłania powiadomień do swoich kontrahentów o braku należności w formie e-mail i SMS; łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi;
  • Moje koszty – Klient może dodawać dokumenty w formie PDF, za pomocą aplikacji CashDirector (Android) lub wprowadzać je ręcznie do systemu; ma informację czy jego dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT (bardzo przydatna rzecz przy SplitPayment!); widzi informację o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty; może zapłacić za faktury kosztowe z poziomu serwisu; wysyłać dokumenty w formie elektronicznej do księgowej; ma przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych.
  • Asystent finansowy – Klient widzi plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem jeśli mu w kolejnych tygodniach nie starczy gotówki
  • Moja księgowość – Klient może samodzielnie prowadzić księgowość, ręcznie dodaje faktury zakupowe do systemu; widzi na bieżąco ile ma podatku do zapłacenia; generuje i wysyła do US deklaracje oraz JPK VAT; kontroluje środki trwałe; widzi podsumowanie oraz wydruk KPiR i rejestr VAT (dla ryczałtu ewidencjonowanego)