Deklaracje VAT wysyłane do Urzędu Skarbowego zawsze powinny zostać potwierdzone poprzez otrzymanie UPO.


Po wysłaniu deklaracji VAT Urzędowe Poświadczenie Odbioru dostarczone jest na adres mailowy zapisany w zakładce Ustawienia/Firma, w polu Dane osoby kontaktowej, a jeżeli jest osoba odpowiedzialna za podatki to do niej.


Deklaracja po wystawieniu może mieć następujące statusy:


Status
Opis
200
deklaracja prawidłowo wypełniona i wysłana do Urzędu Skarbowego, Podatnik otrzyma UPO
401
negatywna weryfikacja deklaracji, dokument niezgodny ze schematem xsd, bez którego nie można jej wysłać np. niewłaściwa data data dokumentu (błędni wprowadzony format)
411
deklaracja została już dostarczona do Urzędu Skarbowego, Podatnik próbuje wysłać ją ponownie
412
negatywna weryfikacja deklaracji, rozbieżne dane w Urzędzie Skarbowym i systemie mOrganizer  np. numer NIP, numeru PESEL, adres
414
negatywna weryfikacja deklaracji, błędnie wprowadzone np. nazwisko numer NIP, numer PESEL, nazwisko, kwota przychodu za 2018 rokW momencie zmiany statusu deklaracji na wysłany, Użytkownik ma możliwość samodzielnego zweryfikowania czy VAT faktycznie został dostarczony. Status wysyłki deklaracji VAT zmienia się na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego.


W celu samodzielnego pobrania dokumentu UPO należy:

  1.  przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje
  2.  wybrać parametr zaznacz wiele
  3.  zaznaczyć określoną deklarację VAT
  4.  wybrać Opcje zaawansowane/Nr. ref. UPO


Po wykonaniu tych czynności numer referencyjny będzie widoczny w prawym górnym rogu. Należy skopiować ten numer i wkleić go w załączonym pliku.
Skopiowany numer referencyjny należy wkleić do załączonego poniżej pliku Pobierz UPO.pdf (formularz interaktywny - nie należy otwierać w przeglądarce, tylko pobrać i otworzyć jako PDF).