Ze względu na przeprowadzoną aktualizację certyfikatu przez Ministerstwo Finansów. W   aplikacji Klient JPK 2.0 należy dokonać załadowania wyżej wymienionego certyfikatu do aplikacji, zgodnie z podręcznikiem użytkownika, str.41, poprzez funkcjonalność: 

„Narzędzia -> Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi -> Załaduj certyfikat z pliku -> Otwórz i po wskazaniu pobranego wcześniej certyfikatu -> Zapisz certyfikat do bazy”.


Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. (ZIP, 2 kB), link do certyfikatu znajduje się poniżej:

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/6120636/publiczne_e_dokumenty_mf_gov_pl.zip 


Link do strony, z której można pobrać aplikację Klient JPK 2.0:

https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania