Często na fakturach widnieją pozycje z towarami przeznaczonymi na cele prywatne. Wprowadzając dokument można uniknąć czynności związanych z ręcznym odliczaniem tych kwot. W celu wykonania takiej czynności należy przejść do zakładki Wydatki/Dodaj wydatek i wybrać odpowiedni szablon. W szablonach przeznaczonych do księgowania kosztów znajduje się pozycja opisana jako Wydatki prywatne. Wprowadzone tam kwoty nie zostaną uwzględnione ani w rejestrze VAT, ani w KPiR.