Składka na Fundusz Pracy (ZUS 53) księgowana jest zawsze do KPiR po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako zapłacona w systemie.


Składka jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Wydatki/Dokumenty z opisem ZUS wspólników 53 - zapłacony w [rok/miesiąc].Po przejściu do podglądu dokumentu pokaże się informacja o wpisie do KPiR.Kwota wyświetlana jest także w wydruku KPiR.W wydruku zaliczki składka zostanie wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.Składki społeczne - zwolnienie chorobowe


System nie umożliwia rejestrowania zwolnień chorobowych. Chcąc pomniejszyć składki społeczne w przypadku posiadania takiego zwolnienia należy skorzystać z jednej z dostępnych opcji:

1. korzystać z automatycznie generowanych DW i opłacać je jedynie w wyliczonej wysokości - do wyliczenia podatku zostanie uwzględniona jedynie wartość, która została opłacona, ale system będzie wykazywał, że część DW nie została rozliczona (niedopłata)

2. wprowadzać ręcznie DW ZUS i opłacać je.


W przypadku, gdy w danym miesiącu przebywa się na zwolnieniu, należy proporcjonalnie pomniejszyć dodaną płatność za składkę społeczną.