Składka na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) zawsze księgowana jest do zaliczki po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako opłacona w systemie. 


Zapłacona składka widoczna jest w wydruku zaliczki jako Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy wymiaru wyliczanej co roku.Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 7,5% podstawy wymiaru. W wydruku zaliczki kwota ta widoczna jest jako Ubezpieczenie zdrowotne do odliczania. Jej wysokość jest kalkulowana automatycznie i odejmowana od podstawy opodatkowania.