Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.


Składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty.


Należy przejść do zakładki Moja księgowość/ZUS i Podatki i najechać na składkę wyświetlaną w panelu. Przycisk Zapłać należy wybrać, aby dokonać bezpośredniej płatności. Przycisk Dodaj do koszyka należy kliknąć, jeśli przelew ma być zrealizowany później.Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Moja księgowość/ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany. W taki wypadku należy dokonać rozpoznać kontrahenta ZUS w zakładce Rozrachunki.


Oznaczenie składek ZUS jako zapłacone


Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Jeśli zostały one zapłacone w innego konta lub przez aktywacją usługi, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie składki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.


1. W celu dodania płatności należy przejść do Moja księgowość/ZUS i podatki.


2. Po najechaniu kursorem myszki na właściwy dokument z podświetlonych przycisków należy wybrać Rozliczenia.3. Dla płatności ręcznych należy wybrać formę płatności gotówka (rachunki bankowe dla przelewu są zablokowane, ponieważ takie operacje należy rozliczać poprzez Rozrachunki), sprawdzić poprawność kwot w kolumnie Kwota płatności i kliknąć w przycisk Dodaj płatność.4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunąć klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku. Jeśli filtr Status/Niezapłacone jest zaznaczony to operacje zostaną ukryte.