Szybka faktura 

  Przypominacz

  Prezentacja przychodów uzyskanych przez Użytkownika

  Prezentacja poniesionych kosztów

  Prezentacja osiągniętego wyniku finansowego

  Wykres


Po zalogowaniu się do księgowości zostanie wyświetlona zakładka Start. Pozwala ona na szybkie przejście do najważniejszych akcji. Stanowi to ułatwienie dla Użytkowników podczas pracy z programem. Po wprowadzeniu do systemu przychodów oraz kosztów pojawi się graficzna prezentacja wyników firmy.
Szybka faktura


Użytkownik, może wystawić fakturę bez konieczności przejścia do zakładki Fakturowanie.


PrzypominaczJest to miejsce, w którym uwzględnione będą daty płatności za faktury lub podatki dotyczące najbliższego tygodnia. Jeśli Użytkownik będzie musiał wykonać określone akcje pojawi się żółta ikona. W przypadku, gdy brak nadchodzących terminów, ikonka zaświeci się na zielono.

Prezentacja przychodów uzyskanych przez UżytkownikaZ tego poziomu klient może przejść do zakładki Przychody poprzez wybranie przycisku Wystaw fakturę, gdzie możliwy będzie wybór szablonów niezbędnych do wystawienia faktury .

Kwoty do zapłaty pokazują wszystkie nieopłacone faktury od momentu założenia firmy w polu Do zapłaty, natomiast w polu Po terminie wyświetlane są pozycje, których termin został przekroczony.Możliwe będzie również wysłanie monitu do kontrahenta poprzez wybranie przycisku Monituj


Prezentacja poniesionych kosztówZ tego poziomu Użytkownik, może bezpośrednio przejść do zakładki Wydatki aby dodać fakturę kosztową.Przycisk Zapłać umożliwia uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.Prezentacja osiągniętego wyniku finansowegoZ tego poziomu Użytkownik może dokonać płatności za podatki wybierając przycisk Zapłać podatki.Przycisk Deklaracje powoduje przeniesienie do zakładki Ewidencje/DeklaracjeWykres  


Na wykresie znajduje się graficzne zestawienie dochodu jaki Użytkownik osiągnął w danym okresie.

Posługując się strzałkami możliwe będzie porównywanie różnych miesięcy