Pełnomocnictwo do systemu udzielane jest przez bank. W tym celu należy udać się do placówki lub zadzwonić na infolinię aby poinformować o chęci nadania pełnomocnictwa. Po zrealizowaniu tego procesu w banku w zakładce Ustawienia/Uprawnienia pełnomocników widoczna będzie lista pełnomocników rodzajowych.

Użytkownik poprzez wybór przycisku Edytuj, nadaje uprawnienia dodanym osobom, natomiast wybierając przycisk Modyfikuj ogranicza dostęp Pełnomocnika do wybranych zakładek. Wszystkie wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.