Różnica remanentowa uwzględniona zostanie w korekcie zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień danego roku. W celu wprowadzenia początkowego i końcowego Spisu z natury w mKsięgowości należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie następnie wybrać przycisk Remanent.Po przekierowaniu należy wybrać opcję  Dodaj inwentaryzację. Jednak przed wprowadzeniem końcowego remanentu należy wygenerować i zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień (PIT), w której ujęty będzie stan faktyczny na dany rok. Po wprowadzeniu inwentaryzacji końcowej utworzy się korekta, w której uwzględniona zostanie różnica remanentowa. Różnicę remanentową System automatycznie rozliczy w przychodach lub kosztach w zależności od tego, który spis z natury będzie opiewał na wyższą kwotę.Po zapisaniu inwentaryzacji konieczne będzie jej zaksięgowanie. Uwaga! Dopóki inwentaryzacja nie będzie zaksięgowana istnieje możliwość jej edycji. Opcja ta będzie widoczna po nakierowaniu kursora na wprowadzony remanent.