Aby dodać notę korygującą do faktury kosztowej należy przejść do zakładki Wydatki, wybrać opcję zaznacz wiele i zaznaczyć dokument, którego dotyczy nota.

Następnie wybrać funkcję Nota korygująca z Opcji zaawansowanych.


Należy uzupełnić panel, który pojawi się po wybraniu opcji noty korygującej.Zapisane noty korygujące będą widoczne w zakładce Wydatki/Noty korygujące.