Aby dodać notę korygującą do faktury kosztowej należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, wybrać opcję zaznacz wiele i zaznaczyć dokument, którego dotyczy nota. Następnie należy wybrać funkcję Nota korygująca z Opcji zaawansowanych.Należy uzupełnić panel, który pojawi się po wybraniu opcji noty korygującej.Zapisane noty korygujące będą widoczne w zakładce Wydatki/Noty korygujące.