Usługa reklamowa zakupiona na Facebooku bądź na Google stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie usług. Faktura wystawiona przez Facebook Ireland Limited nie powinna zawierać naliczonego podatku VAT. Na fakturze jest widoczna wartość netto za zakupioną usługę, do której obligatoryjnie należy naliczyć podatek VAT. Dla usług reklamowych krajowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Podatek VAT obliczony w ten sposób zostaje ujęty w rejestrze VAT (Ewidencje/Rejestr VAT).


Fakturę otrzymaną od Facebook bądź Google należy zaksięgować po stronie wydatków oraz przychodów.

Należy przejść do zakładki Wydatki/Dodaj wydatek lub jeśli jest to faktura w walucie obcej trzeba przejść do zakładki Wydatki/Dokumenty walutowe kliknąć przycisk Dodaj wydatek walutowy i wybrać szablon Reklama.
Należy uzupełnić dane z faktury wybierając stawkę VAT NP.Po stronie przychodów trzeba przejść do zakładki Przychody/Dodaj przychód lub jeśli jest to faktura w walucie obcej należy przejść do zakładki Przychody/Dokumenty walutowe i kliknąć przycisk Wystaw fakturę walutową.Następnie powinno się wybrać szablon Faktura wewnętrzna : WNT,import towarów i usług.Dane liczbowe z faktury należy przepisać do pozycji 5. S(29) Import usług UE oraz wybrać stawkę VAT 23%. 
Faktura wystawiona przez Facebook Poland Sp. z o.o zawiera naliczony podatek VAT w wysokości 23%, dlatego rozliczenie takiej faktury jest traktowane jako standardowa transakcja krajowa.