Usługa reklamowa zakupiona na Facebooku bądź na Google stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie usług. Faktura wystawiona przez Facebook Ireland Limited nie powinna zawierać naliczonego podatku VAT. Na fakturze jest widoczna wartość netto za zakupioną usługę, do której obligatoryjnie należy naliczyć podatek VAT. Dla usług reklamowych krajowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Podatek VAT obliczony w ten sposób zostaje ujęty w rejestrze VAT (Ewidencje/Rejestr VAT). Fakturę otrzymaną od Facebook bądź Google należy zaksięgować po stronie wydatków oraz przychodów. Należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe kliknąć przycisk Dodaj wydatek wybrać szablon Reklama. 
Następnie należy uzupełnić dane z faktury wybierając stawkę VAT NP. Po stronie przychodów należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury


Wprowadzić dokument na podstawie szablonu Faktura wewnętrzna : WNT,import towarów i usług.


Dane liczbowe z faktury należy przepisać do pozycji 5. S(29) Import usług UE oraz wybrać stawkę VAT 23%.