Faktury korygujące kosztowe nie są powiązane z fakturami, które korygują. Wprowadzamy je analogicznie jak faktury kosztowe.


Należy przejść do zakładki Wydatki/Dodaj wydatek:

1. Wybrać szablon taki sam na jakim wystawiana była faktura pierwotna

2. Wybrać kontrahenta

3. Wprowadzić numer dokumentu

4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek) 

5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane

6. Wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj