Samochód, który nie został przekazany na stan firmy, a jest wykorzystywany do działalności gospodarczej należy zdefiniować jako prywatny. W celu jego dodania należy przejść do Pojazdy i Środki Trwałe/Pojazdy przycisk Dodaj pojazd w polu Własność należy wybrać prywatny.
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2019 roku , prowadzenie kilometrówki zostało zlikwidowane. Zamiast tego wszystkie koszty związane w eksploatacją pojazdu powinny być ujęte bezpośrednio w KPiR.Użytkownicy, którzy wykorzystują samochody prywatne do celów związanych z działalnością gospodarczą mogą rozliczyć tylko 20% poniesionych wydatków na eksploatację pojazdów.


Po prawidłowym wprowadzeniu faktury kosztowej związanej z pojazdem System automatycznie  zaksięguje dokument zgodnie z nowymi przepisami.