Zapłać 

  Dodaj do koszyka

  Płatności

  Rozrachunki 


Rozliczanie dokumentów może odbywać się na kilku poziomach. Pozwalają one na szybkie wykonanie przelewu, oznaczenie dokumentu jako już zapłacony lub automatyczne rozliczenie dokumentu.Zapłać


Wszystkich płatności dokonuje się w zakładce Stan Biznesu/Komu ja zalegam? dla faktur kosztowych lub Stan Biznesu/ZUS i podatki dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT.


1. Należy przejść do zakładki Stan Biznesu/Komu ja zalegam? lub Stan Biznesu/ZUS i Podatki

2. Nakierować kursor na fakturę/składkę wyświetlaną w panelu. Wybierz przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności.
Po wybraniu Zapłać użytkownik zostanie przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, w polu Tytuł przelewu do numeru faktury zostanie dodany kod TID (nie należy go usuwać). W celu zakończenia operacji wystarczy zatwierdzić przelew. 


Dodaj do koszyka


Przycisk Dodaj do koszyka należy wybrać, aby zrealizować przelew później.Po kliknięciu Dodaj do koszyka należy wybrać właściwy rachunek bankowy i kliknąć w Wyślij kod, po jego otrzymaniu należy wpisać go w pole Kod SMS, uzupełnić datę oraz zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.

Koszyk można zrealizować w module bankowym Koszyk Przelewów / Lista operacji.


Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Stan Biznesu/Komu ja zalegam? lub Stan Biznesu/ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. 


Płatności


Jeśli faktura, składka ZUS lub podatek nie zostały opłacone z konta firmowego to do dokumentu można dodać płatność ręcznie.

1. Należy przejść do zakładki Stan Biznesu/Komu ja zalegam? dla faktur kosztowych lub Stan Biznesu/ZUS i podatki dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT.

2. Nakierować kursor na dokument wyświetlany w panelu i wybrać przycisk Płatności.W polu Forma płatności należy wybrać gotówkę.W przypadku wybrania opcji Przelew system nie pozwoli wybrać rachunków firmowych powiązanych z kontem.

Nie jest to błąd systemowy, numery kont zostały zablokowane celowo, ponieważ wszystkie płatności dotyczące konta firmowego należy rozliczać w zakładce Rozrachunki.


Oprócz wybrania formy płatności system umożliwia nam zmianę daty oraz kwoty płatności. W celu zatwierdzenia powinno się kliknąć w przycisk Dodaj płatność.Domyślnie w filtrach po lewej stronie Status dokumentu: Opłacone jest odznaczony dlatego też całkowicie rozliczony dokument zniknie z listy płatności. W celu usunięcia płatności należy na dokumencie ponownie kliknąć przycisk Płatności i usunąć operację wybierając przycisk Usuń w kolumnie Akcje.Brak opcji Usuń w kolumnie akcje oznacza, że dokument został rozliczony poprzez zakładkę Rozrachunki i tam też należy usunąć połączenie między operacją bankową, a dokumentem.


Rozrachunki


Do zakładki Rozrachunki przekazywane są dane z wyciągu bankowego. Jeśli faktura nie została rozliczona automatycznie istnieje możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem. 

Jeśli operacja bankowa dokonana na konto firmowe nie zostanie automatycznie połączona z dokumentem, istnieje wówczas możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem. W tym celu należy przejść do zakładki Rozrachunki/Wyciąg bankowy,  rozpoznać kontrahenta i ręcznie połączyć operację bankową z dokumentem. 


Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule  Ręczne łączenie operacji bankowych z dokumentami.