W zakładce Rozrachunki po lewej stronie w Panelu filtrów  znajduje się opcja Typ operacji.  Po kliknięciu w nią rozwinął się oferowane typy operacji bankowych.


                                             


Domyśle rozpoznawana są operacje: 
Wpłata - dla operacji przychodzących (z pewnymi wyjątkami ujętymi poniżej),

Wypłata - dla zejść z konta,

Odsetki na rachunku - wszystkie wpływy od kontrahenta bank (także zwrot za promocję ZUS); mogą być automatycznie księgowane jako przychód,

Koszty bankowe - wszystkie potrącenia z rachunku związane z obsługą konta; mogą być automatycznie księgowane jako koszt,

Zapłata do US - zapłata za podatek VAT, PIT, PPE,

Zapłata do ZUS - zapłata za składki ZUS,

Wpłata od US - zwrot z US,

Wpłata od ZUS - zapłata za składki ZUS.W przypadku, gdy transakcja nie dotyczy prowadzonej działalności możemy ją skategoryzować jako Wpłata prywatna lub Wypłata prywatna. Dokumenty takie nie będą wyświetlane jako nierozliczone przy przejściu do zakładki Rozrachunki.