Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Nieznany kontrahent, co spowoduje wyświetlenie operacji bankowych z nierozpoznanym kontrahentem, a następnie na operacji bankowej kliknąć w przycisk Rozpoznaj kontrahenta.


Operacje bankowe mogą nie zostać rozpoznane, np. gdy w bazie kontrahentów nie występuje określony podmiot, gdy nie posiada on numeru rachunku bankowego bankowego lub w przypadku, gdy płatność dokonywana jest przez serwis pośredniczący (Dotpay, PayU, PayPal).


Po otwarciu nowego okna Wybierz kontrahenta można zdefiniować nowego kontrahenta z listy lub dodać nowego  klikając w przycisk Dodaj kontrahenta.Gdy kontrahent zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty, zostaną one wyświetlone po lewej stronie w sekcji Dokumenty.