Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Rozrachunki


W przypadku dodania płatności ręcznej można ją usunąć z poziomu dokumentu we właściwej pod-zakładce Stanu Biznesu - po przejściu do Płatności wystarczy kliknąć w przycisk Usuń w kolumnie Akcje. Płatności takie opisane są na liście płatności jako Płatność dokumentu.Na takiej samej zasadzie usuwa się płatności gotówkowe w zakładce Przychody i Wydatki poprzez najechanie na dokument i najechanie w przycisk Płatności.W przypadku, gdy płatność została dodana automatycznie po opłaceniu z konta firmowego, taka opcja nie będzie dostępna - pole Akcje będzie puste. Tak jak wskazuje nazwa Płatność dokumentu (Rozrachunki) - płatność może zostać usunięta z poziomu zakładki Rozrachunki.


Po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów, należy kliknąć w przycisk Usuń połączenie.Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu we właściwej zakładce Stanu biznesu.