Księgowanie faktur kosztowych odbywa się poprzez specjalnie do tego przygotowane szablony. W zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe należy kliknąć przycisk Dodaj wydatek co spowoduje wyświetlenie długiej listy pozycji, które mogą być księgowane przez Użytkowników. Po wybraniu właściwego szablonu należy uzupełnić dane kontrahenta (uzupełnienie rachunku bankowego pozwoli nam na zapłacenie jej z systemu), sposób zapłaty, opisu oraz kwoty netto i stawki VAT. Na tej podstawie wyliczona zostanie kwota VAT oraz brutto.


Program umożliwia również weryfikację, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Po wyborze kontrahenta, pojawią się następujące symbole:


  • Kolor zielony- kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT  • Kolor czerwony- kontrahent nie jest czynnym płatnikiem VAT  • Kolor szary- status płatnika VAT nieznany