Wszystkie operacje bankowe dotyczące rachunku firmowego, w tym koszty i przychody bankowe przekazywane są do zakładki Rozrachunki. Takie pozycje są rozpoznawane przez system i kategoryzowane, dzięki czemu po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w zakładce Ustawienia/Firma będą tworzone automatycznie dowody wewnętrzne odpowiednio w zakładkach Przychody i Wydatki z datą ostatniego dnia danego miesiąca.

W przypadku, gdyby operacja bankowa została rozpoznana niewłaściwie, należy przejść do zakładki Rozrachunki, odszukać daną pozycję przy pomocy filtrów, zmienić typ operacji na właściwy i ponownie uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.

Przychody bankowe można również dodać ręcznie w zakładce Przychody/ Dodaj Przychód, korzystając z szablonu Dowód wewnętrzny- otrzymane przychody.