Okres księgowy oznacza miesiąc, w którym dokument zostanie ujęty w KPiR. Domyślnie jest on podpowiadany przez system na podstawie wprowadzonych dat: wystawienia, sprzedaży oraz wpływu (dla wydatków).Okres księgowy może zostać zamknięty w zakładce Ewidencje / Zamknij miesiąc po zaznaczeniu określonego miesiąca i kliknięciu na przycisk Miesiąc otwarty. Spowoduje to wyłączenie możliwości dodawania dokumentów do zamkniętego okresu oraz zmianę opisu przycisku na Miesiąc zamknięty. Ponowne otwarcie miesiąca możliwe jest po wykonaniu analogicznych kroków.


W przypadku wprowadzenia dat z okresu, który jest zamknięty, system podpowie pierwszy otwarty okres. 


Księgowanie do KPiR (MK) i wyliczenia zaliczki (MP) można sprawdzić w podglądzie dokumentu.