Zgodnie z art 87 ustawy o VAT występują 3 terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

  • 25 dni - Jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik posiadający zapłacone faktury, uregulowane dokumenty  i decyzje celne oraz deklaracje importów                                                                                
  • 60 dni - Jest to podstawowy termin. Prawo do zwrotu przysługuje od momentu złożenia deklaracji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj dokonanych zakupów, stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług lub realizacja świadczenia usług czy też dostawy towarów za granicą kraju bez dokonywania sprzedaży opodatkowanej.                                                                                                                                                                                      
  • 180 dni - Jest to wydłużony termin, występujący wówczas, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, ale zrealizował zakupy związane z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego

Należy przejść do zakładki Ewidencje/Deklaracje rozwinąć Opcje zaawansowane  wybrać  Zwrot VAT.
Następnie należy uzupełnić pozycję Kwota VAT do zwrotu  wybrać Zwrot w terminie lub Sugeruj zwrot  a następnie wybrać ZatwierdźJeśli:

  • deklaracja nie została zatwierdzona - po wydrukowaniu deklaracji kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu;
  • deklaracja została zatwierdzona - po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca zostanie wygenerowana deklaracja korygująca, kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu.