Faktura cykliczna

Faktury cykliczne definiowanie  

Faktury cykliczne - edycja  

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie  

Faktury cykliczne - usunięcie  


Faktura cykliczna


Pozwala na automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną pamiętaj, że:

 • powinno się ustawić datę wystawienia 31 dzień miesiąca , faktura wystawi się zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31)

 • wybranie daty sprzedaży jest równoznaczne z wybraniem daty wystawienia

 • dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną


Faktury cykliczne- definiowanie


 • Należy przejść do zakładki Przychody/Dokumenty     

 • kliknąć w wybraną fakturę      

 • wybrać Cykliczna      

 • uzupełnić dane faktury      

 • kliknąć Zapisz aby zachować zmiany.   
   

Faktury cykliczne- edycjaW celu edycji dokumentu cyklicznego powinno się odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:  
 

 • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.   

 • Następnie należy przejść do zakładki Przychody/Dokumenty     

 • Kliknąć wybraną fakturę  wybrać Cykliczna      

 • Poprawić parametry   

 • Kliknąć Zapisz 
   

Faktury cykliczne- zawieszenie, odwieszenie


W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

 • Należy przejść do zakładki Przychody/ Faktury Cykliczne     

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/ Zawieś lub Odwieś


Faktury cykliczne- usunięcie


Aby usunąć fakturę cykliczną: 

 • Należy przejść do zakładki Przychody/ Faktury Cykliczne   

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń