W systemie istnieje możliwość wysłania monitu lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub w przypadku zakupu przez niego towaru.

W sytuacji w której następuje opóźnienie w otrzymaniu płatności system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty. 


W celu wysłania monitu lub wezwania należy przejść do zakładki Monitoring płatności/Kto mi zalega? i wybrać opcję wyślij monit e-mailem, wyślij wezwanie e-mailem lub wyślij monit MS-em.


Następnie okno, które zostanie wyświetlone pozwala na wprowadzenie adresu mailowego, treści wiadomości i wysłania monitu lub wezwania w formie maila. Monit można przesłać również w formie SMS.Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.


Istnieje możliwość zdefiniowania własnej treści wiadomości e-mail monitu i wezwania do zapłaty oraz wiadomości SMS monitu także w języku obcym. W tym celu należy dokonać edycji kontrahenta w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci.