W systemie istnieje możliwość wysłania monitu lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub w przypadku zakupu przez niego towaru.

W sytuacji w której następuje opóźnienie w otrzymaniu płatności system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty. 

W celu wysłania przypomnienia należy przejść do zakładki Stan Biznesu/Kto mi zalega? kliknąć na fakturę za która nie zapłacił nam jeszcze kontrahent, a następnie wybrać opcję PRZYPOMNIENIE.
Następnie okno które zostanie wyświetlone pozwala na wybranie opcji wysłania przypomnienia w formie:

  • monitu e-mailem lub sms-em
  • wezwania e-mailemFunkcjonalność jest oczywiście bezpłatna i dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.